O avtorjih

Ključ smo izdelali dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina: Tadej Kobal, Maja Krapež in Katarina Novak. Mentorici projekta sta profesorica biologije Sonja Marušič in profesorica informatike Urška Kompara.

Naloga je zasnovana interisciplinarno, poglobili in povezali smo znanja s področja biologije in informatike. Tadej in Katarina sva se naloge lotila predvsem zaradi izzivov na področju informatike, Maja pa na področju biologije. Izkazalo se je, da sta se področji popolnoma prepletli in pri izdelavi naloge ni bilo mogoče ločiti dela, zato smo vsi trije na obeh področjih pridobili veliko novega znanja in izkušenj.

Naš ključ za določanje zimskih vejic je nekaj novega, posebnega. Takih interaktivnih določevalnih ključev, ki poleg opisov vključujejo tudi fotografije, v Sloveniji ni. Naš ključ se od ostalih razlikuje tudi po tem, da je izdelan za ožje geografsko območje. Tako ne vključuje vrst, ki tu ne uspevajo, kar uporabniku olajša določanje. Vrednost naše naloge vidimo v tem, da smo vse predstavljene rastline sami poiskali na terenu in da so vse fotografije ter ilustracije naše avtorsko delo.

Ključ trenutno vsebuje 54 vrst, za nadaljno raziskovalno delo predlagamo razširitev in dopolnitev ključa, prišli smo tudi na idejo, da izdelamo ključa za določanje sadnih dreves in parkovnih dreves v mestu Ajdovščina.

Ustvarjalci ključa vam želimo veliko uspehov pri spoznavanju in raziskovanju drevesnih in grmovnih vrst na območju Vipavske doline in Trnovskega gozda!